Vakantie Makelaar - specialist in recreatief vastgoed

 


Veelgestelde vragen


1. Permanente bewoning

2. (Lang)huur

3. Specifieke woning- en parkinformatie

4. Fiscale informatie inkomstenbelasting

5. Btw belast en btw vrij

6. Btw ondernemerschap bij verhuur

7. Kosten koper en vrij op naam

8. Financiering

9. AFM banner

10. Overige vragen1. Permanente bewoning
Is permanente bewoning toegestaan in een recreatiewoning?

Indien verhuur niet verplicht is, de statuten van het park dit toelaten en er geen gemeentelijke verordeningen bestaan die dit verbieden, is het mogelijk om 365 dagen per jaar te recreëren in een recreatiewoning. Echter is het niet mogelijk om op het parkadres ingeschreven te staan bij de Gemeentelijke Basis Administratie en hier uw hoofdverblijf te hebben.

>> Terug naar boven2. (Lang)huur
Is het mogelijk om een recreatiewoning (voor lange tijd) te huren?

Voor (lange) verhuur dient u contact op te nemen met de receptie van het park of de desbetreffende verhuurorganisatie. Vakantie Makelaar bemiddelt alleen in de aan- en verkoop van recreatiewoningen.

>> Terug naar boven3. Specifieke woning- en parkinformatie
Waar vind ik meer specifieke informatie over een recreatiewoning en het park?

Alle woning- en parkinformatie vindt u op onze website op de desbtreffende woningpagina, te bereiken via de zoekmachine, en in de bijbehorende brochure die u daar kunt downloaden. Meer informatie over o.a. verhuur, opbrengsten en kosten ontvangt u na het downloaden van de brochure.

>> Terug naar boven4. Fiscale informatie inkomstenbelasting
Zijn er fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting bij de aanschaf van een recreatiewoning in Nederland?

Het bezit van een recreatiewoning wordt fiscaal gezien als vermogen en als zodanig in box 3 belast voor de inkomstenbelasting. Bij verhuur van de recreatiewoning zijn de huurinkomsten onbelast. Financieringsrente is niet aftrekbaar.

Klik hier voor meer fiscale informatie.

>> Terug naar boven5. Btw belast en btw vrij
Wat betekent btw belast en btw vrij achter de vraagprijs?

De aankoop van een nieuwe, nog niet in gebruik genomen, vakantiewoning is in beginsel belast met 21% omzetbelasting. Als de woningeigenaar de vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar voor de verhuur beschikbaar stelt, kan de woningeigenaar fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. De woningeigenaar kan dan de btw over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvorderen. In de fiscale regelgeving is sprake van een herzieningstermijn van 10 jaar. Wanneer de vakantiewoning tijdens deze periode uit de verhuur wordt gehaald of wordt verkocht zonder omzetbelasting, dient een gedeelte van de terug ontvangen omzetbelasting weer terug betaald te worden aan de belastingdienst. Voor elk nog niet verstreken jaar van de herzieningsperiode dient 1/10e van de bij aankoop terugontvangen omzetbelasting te worden terug betaald.

Btw belast: als de verkopende partij de btw over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) heeft teruggevorderd of de lopende herzieningstermijn heeft overgenomen van de vorige eigenaar en er is momenteel nog sprake van een lopende herzieningstermijn, dan is de woning btw belast. De hoogte van deze btw is o.a. afhankelijk van het aantal jaar dat de woning reeds beschikbaar is gesteld voor verhuur. Indien u de woning aankoopt voor eigen gebruik, zal de verkopende partij btw moeten terugbetalen aan de fiscus. Dit bedrag dient dan bij de vraagprijs te worden opgeteld en wordt meegenomen in de onderhandeling tussen u als koper en de verkopende partij. Indien u de woning ook beschikbaar wilt stellen voor de verhuur (er is wederom sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting), dan kan de mogelijkheid bestaan om de verplichtingen uit hoofde van de herzieningsperiode door te schuiven naar u als koper door een beroep te doen op artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting.

Btw vrij: als de verkopende partij de omzetbelasting bij aankoop niet heeft teruggevraagd van de belastingdienst (omdat bijvoorbeeld sprake is van eigen gebruik) of als de verkopende partij de omzetbelasting bij aankoop wel heeft teruggevraagd van de belastingdienst, maar de woning vervolgens minimaal 10 jaar beschikbaar is gesteld voor verhuur, dan is er bij verkoop geen omzetbelasting verschuldigd.

Klik hier voor meer fiscale informatie.

>> Terug naar boven6. Btw ondernemerschap bij verhuur
Dien ik de btw uit de huuropbrengsten af te dragen?
 

Indien u de vakantiewoning als ondernemer voor de omzetbelasting gaat exploiteren, dient u de in de ontvangen huuropbrengst begrepen omzetbelasting van 6% af te dragen aan de belastingdienst. Daar staat echter tegenover dat de in rekening gebrachte omzetbelasting over de kosten (o.a. energiekosten, parkbijdragen en onderhoudskosten) in aftrek gebracht mogen worden. De aan u in rekening gebrachte omzetbelasting over deze kosten, welke betrekking heeft op privégebruik, kan niet worden verrekend. 

Moet ik bij verhuur van mijn recreatiewoning voor de verrekening van de btw een Besloten Vennootschap (BV) oprichten en/of inschrijven in de Kamer van Koophandel?

Dit hoeft niet. Als particulier eigenaar (natuurlijk persoon) van een (nieuwbouw)recreatiewoning kunt u bij de Belastingdienst een btw-nummer aanvragen. U wordt dan aangemerkt als ‘ondernemer zonder inschrijving Kamer van Koophandel’ en u krijgt een btw nummer toegewezen. Vervolgens kunt u de btw verrekenen in de btw-aangiftes. Dit doet u in principe per kalenderkwartaal, maar kan ook op uw verzoek worden aangepast naar maand- of jaaraangiftes. Vraag altijd meer informatie of laat u begeleiden door een gespecialiseerd accountants- of adviesburo.

Klik hier voor meer fiscale informatie.

>> Terug naar boven7. Kosten koper en vrij op naam
Wat is het verschil tussen een (vraag)prijs kosten koper en vrij op naam?

‘Kosten koper’ houdt in dat u niet alleen de koopsom betaalt, maar ook alle wettelijke bijkomende kosten. Het gaat hier om 2% overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten (ca. € 800,-) en eventueel de kosten voor een hypotheekakte. ‘Vrij op naam’ houdt in dat de 2% overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten voor rekening van de verkopende partij zijn. U betaalt wel zelf de eventuele kosten voor een hypotheekakte.

>> Terug naar boven 8. Financiering
Kan ik een hypotheek afsluiten voor de aankoop van een recreatiewoning?

Bij een recreatiehypotheek gelden andere acceptatienormen dan voor een hypotheek van een reguliere woning. Wij kunnen u in contact brengen met specialisten op het gebied van recreatiehypotheken.

Klik hier voor meer informatie over onze partner Soeverein International Financial Services.

>> Terug naar boven9. AFM banner
Waarom staat de AFM melding ('Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit') op onze uitingen, zoals op de website?

Het antwoord is eenvoudig; zo is de wet in Nederland nou eenmaal. Voor het aanbieden van investeringen is in Nederland een AFM vergunning nodig. AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten en houdt toezicht op financiële markten. Deze AFM vergunning is niet nodig als er een vrijstelling van toepassing is. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingsobjecten van meer dan € 100.000,- of die onderdeel zijn van een serie van minder dan 20 objecten. Onze aangeboden vakantiewoningen vallen dan ook veelal buiten die vergunningplicht, waardoor de vrijstellingsvermelding (de AFM banner) verplicht is. U zou deze banner dus ook bij andere websites mogen verwachten, echter houdt nog niet iedereen zich aan deze regels.

Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de investering. Het laat u enkel weten dat deze is vrijgesteld van de AFM vergunningsplicht. U zult dus als 'belegger' altijd een persoonlijke afweging moeten maken of een belegging voor u passend is. Vakantie Makelaar wil u daarom graag van complete informatie voorzien. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

>> Terug naar boven10. Overige vragen

Voor alle overige vragen kunt u ten alle tijden ons contactformulier invullen op onze website en/of ons telefonisch benaderen via +31 (0)88 - 184 55 55.

Wij verheugen ons op een professionele begeleiding bij uw aankoopproces!

Het team van Vakantie Makelaar

>> Terug naar bovenDisclaimer

Op deze pagina wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de aankoop van een recreatiewoning. Hoewel we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling en het onderhoud van de teksten, kunnen we er niet voor instaan dat de informatie volledig juist, compleet en actueel is.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vakantie Makelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Vakantie Makelaar aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door Vakantie Makelaar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. Vakantie Makelaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.