Vakantie Makelaar - specialist in recreatief vastgoed

 


Disclaimer

Website
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Vakantie Makelaar B.V. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakantie Makelaar. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Vakantie Makelaar met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vakantie Makelaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vakantie Makelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Vakantie Makelaar aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door Vakantie Makelaar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. Vakantie Makelaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

E-mail
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Vakantie Makelaar B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Vakantie Makelaar B.V. garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Cookies
De website van Vakantie Makelaar maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website. Deze cookies zijn afkomstig van Vakantie Makelaar zelf en partijen waar Vakantie Makelaar mee samenwerkt. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar. 

Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

  • Het surfen op de website van Vakantie Makelaar gemakkelijker voor u wordt.
  • U bij uw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren.

Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie 'Help' van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat. Let op: als u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld kunt u niet van de hieronder genoemde toepassingen op onze website gebruik maken.